مبانی و مفاهیم طراحی گرافیک

توجه کنید که با اضافه کردن هر طبقه به اظهارنامه مربوطه هزینه پرداختی شما هم افزایش پیدا خواهد کرد. در مطالب بالا به این موضوع اشاره کردیم که برای ثبت یک لوگو باید اظهارنامه ای تکمیل کنید، توجه داشته باشید که تکمیل این اظهارنامه هزینه ای را برای شما به دنبال خواهد داشت.

طراحی رابط کاربری فرآیند طراحی رابطها برای سهولت استفاده از آنها و ارائه یک تجربه کاربرپسند است. یکی از راههای مناسب برای شروع طراحی لوگو حرفه ای با فتوشاپ، استفاده از رنگهای سیاه و سفید است؛ به این ترتیب بهجای اینکه تمرکز خود را روی تاثیر روانشناسی رنگها بگذارید، ابتدا به فرم و شکل لوگو توجه میکنید. این هزینه برای شخص حقیقی 24 هزارتومان و برای شخص حقوقی این هزینه 48 هزار تومان خواهد بود. البته به این موضوع دقت داشته باشید که هزینه های ذکر شده به طور میانگین هستند و ممکن است که این هزینه ها برای شما کمی تغییر کند.

به طور کلی بحث در رابطه با هزینه ها در همه موارد اهمیت بالایی دارد و باید بگوییم که برای بسیاری از افراد هزینه ها مهم هستند، به همین دلیل در ادامه این هزینه ها را شرح خواهیم داد. شخصی که قصد دارد لوگو را به نام خودش ثبت کند، باید یک نسخه کپی از شناسنامه و کارت ملی خود تهیه کند و در پرونده قرار دهد. هنگامی که در رابطه با ثبت یک لوگو مطالبی را بیان می کنیم، بسیاری از افراد به دنبال این هستند که اطلاعاتی در رابطه با هزینه این کار داشته باشند.

هر شخصی که در شرکت شما حق امضا دارد، یک کپی از کارت ملی و شناسنامه او را ارائه دهید. در صورتی که در شرکت خود تغییرات داشته اید، از آگهی ثبت شده در روزنامه رسمی هم یک نمونه داشته باشید. به این موضوع توجه داشته باشید که در ابتدا باید همه مدارک را به طور کامل جمع آوری کنید و دقیقا به همان صورتی در پرونده قرار دهید که در بالا بیان کردیم. در مطالب بالا به این موضوع اشاره کردیم که در مراحل ثبت لوگو باید مدارک را به طور کامل جمع آوری کنید و سپس آن را به اداره مربوطه بفرستید.

توجه داشته باشید که شما در این مرحله باید یک آگهی در روزنامه رسمی چاپ کنید، این کار برای این است که اگر شخصی به ثبت این لوگو اعتراض دارد، بیان کند. از مجوزهایی که برای فعالیت خود دریافت کرده اید، یک رونوشت تهیه کنید. بخشی از یک طراحی گرافیک موثر، تحریک یک عکسالعمل احساسی در بیننده است.

دیدگاهتان را بنویسید