شاخه های طراحی گرافیک [8 زمینهی مختلف برای فعایت در رشتهی ارتباط بصری]

به عنوان مثال متون را در سمت چپ قرار میدهند. کیفیت کار نهایی: آیا اثری که تحت عنوان لوگو یا نشان تجاری به شما داده شده است را میتوان عالی و کاربردی خواند؟ زیباترین لوگوها اگر قابلیت اسکیلپذیری یا ریسایز کردن برای استفادههای مختلف را نداشته باشند، قسمت مهمی از رسالت خود را از دست داده است. یکی از آشناترین لوگوها در اذهان همگان طرح گوگل است.

بستهبندی یک محصول، بخشی از هویت بصری آن است. اگرچه رنگ بخش مهمی در طراحی یک طرح خوب تلقی می شود، اما ممکن است رنگ همیشه در دسترس مخاطبان شما نباشد. علاوه بر اون رنگ لوگو نیز خیلی به خود نرم افزار میاد و یک لوگو ساده و در عین حال حرفه ای میباشد که بازگو کننده اصل مطلب میباشد. اگر سادگی در طرح لوگوی شما به کار رفته است، باید در فونت و رنگ نیز سادگی دیده شود، اگر نه که با تضادی که پیش آمده است، چکار خواهید کرد؟ بعنوان مثال به نمونه زیر نگاه کنید، لوگوی شیر با دو پس زمینه مختلف، باز به خوبی قابل تشخیص و تمیز دادن است.

بعنوان مثال برای طرح لوگوی املاک، مربع و مثلث نماد یک خانه و سرپناه هستند اما نحوه کار کردن با این دو المان و ساختن یک طرح جدید و خلاقانه کار طراح حرفهای است. این نیز می تواند یک حرفه بسیار پربار باشد ، زیرا طراحان گرافیک می توانند تاثیر آثار خود را در دنیای واقعی مشاهده کنند. فضای سفید یا نگاتیو در طراحی بسیار مهم است زیرا خوانایی را برای چشم انسان افزایش می دهد.

اگر کاربران شما نمیتوانند نام شرکت و کمپانی یا بخشی از آن را از لوگوی شما متوجه نشوند، با یک مسئله اساسی روبهرو هستید که باید رفع شود. در یک عنصر گرافیکی میتوان گفت که مهمترین عنصر رساندن پیام و مفهوم به مخاطب با سادهترین شیوه ممکن است. پیام و معنای خاص خود را دارند.

در ادامه ویژگی قبلی، لوگوی موفق لوگویی است که بتوان در زمینههای مختلف و با بک گراندهای مختلف به کار رود و همان خوانایی و پیام اصلی را داشته باشد. در ادامه به این موارد می پردازم. این تکرار، هر عنصر را به طور جداگانه به هم پیوند می دهد و باعث تقویت بصری طراحی می شود. طرحبندی همچنین باعث میشود شکلها را راحتتر پیاده کنید. برندسازی تنها مسئلهای است که یک برند را از دیگری متمایز میکند. متمایز بودن: لوگوی حرفهای در واقع باید تمایز میان یک برند با دیگری را نشان دهد.

دیدگاهتان را بنویسید