آموزش طراحی لوگو حرفه ای با فتوشاپ

تعرفه این خدمات برای تمامی مشتریان محترم یکسان محاسبه می شود. به عبارتی دیگر یعنی آرش گرافیک پر است از ایدههای ناب، نو و جدید، پیشنهاد میکنم بدون معطلی طرح خودتان را با ایدههای ناب ما پیریزی کنید و یکی دیگر از مشتریان راضی سایت ما باشید. هماهنگی عناصر باید جهت برقراری بیشترین ارتباط ممکن با مخاطبان صورت پذیرد.

اگر بدنبال یک لوگوی تصویری و انتزاعی هستید، باید به این فکر کنید که این نماد باید با خدمات شرکت همخوانی داشته باشد. به عنوان مقایسه، گرافیکهای آنبورد حافظه مجزا برای برای پردازش دادههای تصویری ندارند؛ بلکه از حافظه سیستم این کار استفاده میکنند. نمادگرایی و تمایز از ویژگیهای یک لوگوی ایده آل هستند.

اگر میخواهید لوگوی انتزاعی شما حالت یا احساس خاصی را در مخاطب به وجود بیاورد، باید معنی شکلهای هندسی مختلف را بدانید. دقت کنید در ایجاد لوگو حداقل ها مهم هستند زیرا قرار است در زمان کوتاه در ذهن مخاطب (بیننده) جذابیت، زیبایی و مفهومی را انتقال دهد. از گنجاندن تمام طرحها در یک صفحه بپرهیزید زیرا ممکن است مخاطب را سردرگم کند. این تحقیق ممکن است از طریق انجمنهای بصری یا از طریق کنوانسیونهای تجاری نیز انجام گیرد و به شما در طراحی یک لوگوی مناسب کمک کند.

تصاویر پیچیده و عجیب به عنوان لوگو مناسب نیستند. فرض کنیم شما در حال طراحی یک لوگو برای یک شرکت قهوه هستید. وقتی یک صفحه را پر کردید، آنرا کنار بگذارید و شروع به طراحی روی یک برگه دیگر کنید. حتی اگر اولین ایدهای که به ذهنتان رسیده را ترجیح میدهید، باز هم سعی کنید از زوایای مختلف به آن فکر کنید و ایده های دیگر را نیز روی کاغذ بیاورید. اگر بخواهید به مک دونالد فکر کنید، فورا لوگوی آن را به خاطر خواهید آورد.

دیدگاهتان را بنویسید