7 نکته طراحی گرافیک برای طراحان تازه کار و مبتدی

برای این که یک لوگو بتواند در نظر مشتری جذاب بوده باشد و تنها با یک نگاه آن را در ذهن وی ثبت کند لازم است که این لوگو از ویژگیهای خاصی بهرهمند باشد. یک گرافیست با استفاده از رنگها، اشکال و شکلدادن به آنها سعی در برقراری ارتباط با مخاطب به طور ویژه و خاصی دارد.

باید با انواع مشتری ها و هنرمندان و دیگر طراحان ارتباط برقرار کنند تا اطمینان حاصل شود که طرح شان توانسته پیام مورد نظر را منتقل کند. اگرچه رنگ بخش مهمی در طراحی یک طرح خوب تلقی می شود، اما ممکن است رنگ همیشه در دسترس مخاطبان شما نباشد. موقع ساخت یک طرح، بخش گرافیکی و متن بیشتر از همه جلب توجه می کنند.

طراحی وب شامل برنامه ریزی و ساخت ظاهر، صفحه آرایی، ساختار و طراحی سایت آموزشی و سایر سایت ها می باشد و روی جنبه های ظاهری یک وبسایت از جمله تجربه کاربر، تمرکز دارد. همچنین این نشان باید مشتریان بالقوه ای که کارت تجاری شما را دریافت می کنند و یا آرم شما را بر روی یک تابلوی تبلیغاتی بزرگ می بینند، تحت تاثیر قرار دهد.

اگر آرم شما قابلیت انتقال بی وقفه از یک رسانه به رسانه ی دیگری را نداشته باشد، مشروعیت شرکت شما را می تواند تحت تاثیر قرار دهد. یک لوگو طراحی شده حرفه ای باید بتواند به خوبی و بدون تغییر ماهیت و هدف خود در سراسر رسانه های مختلف جای بگیرد. در واقع اگر ایدههای خوبی دارید تنها چیزی که به آن نیاز دارید این است که آنها را روی کامپیوتر در کنار هم قرار دهید.

دیدگاهتان را بنویسید